ENGELSBERGS BRUK

Engelsbergs Bruk

Engelsbergs Bruk är världsarv, och ett enastående välbevarat minne av industriell järnframställning, en del av grunden till att Sverige blev en framstående industrination. Här finns hela tillverkningskedjan från malm till stångjärn bevarad. Samt herrgård och alla andra byggnader och installationer som hör till ett järnbruk.